2.1.07

Livet ombord

Dagen starter for mit vedkommende kl. 6.30 om morgenen, hvor min mobil vækker mig. Lidt gavn skal den vel gøre når den nu ikke kan opfylde sit hovedformål som kommunikationsværktøj. En halv time senere er der morgenmad (hvis nogen fra Søværnet skulle læse dette må I undskylde, at jeg anvender civilt sprog).

Chefmessen, hvor jeg spiser, ligger på næstøverste dæk - øverst er broen. Omkring chefmessen bor chefen, næstkommanderende, maskinmesteren, og operationsofficeren. Udover chefmessen er der tre andre spisesteder på skibet, og alle civile besætningsmedlemmer er fordelt mellem spisestederne, men der er ikke forbudt at skifte lidt rundt.

Unægteligt er det en fordel både at bo og spise i nærheden er chefen. Her er servicen i top, idet Lisbeth laver og serverer maden, gør rent på luk-af-erne og i det hele taget er meget opmærksom på de små fornødenheder, som dagligdagen måtte afsløre. Og så den ikke helt uvæsentlige detalje, at luk-af-erne heroppe er single i modsætning til andre alle steder, hvor de er dobbelte - undtagen "Dødemandsgangen", hvor der også er enkeltværelser, nok en kompensation for den lidt sigende benævnelse.

Kl. 7.30 afholder jeg møde med forskningsprojekternes ledere, fiskemester, teknikmand og hvem andre, som den pågældende dag måtte have en central rolle. Vi aftaler tidspunkter, grejtype og -anvendelse og alle andre forhold af betydning. Mødet kan kun tage et kvarter, idet mine kolleger først spiser morgenmad mellem 7.45 og 8.15. Derfor har der udkrystalliseret sig en rutine, hvor vi den foregående aften stort set har lagt planen ved småmøder på dækket - det er så den endelige konfirmation, som finder sted om morgenen.

Oplysningerne og ønskerne fra forskningsprojekterne er nemlig vigtige at kunne medtage til skibsledelsesmødet kl. 8.30. Chefen spørger bordet rundt om dagens opgaver. Altid samme rundgang om bordet, og altid samme pladser. Først maskinmester, så banjermester, næstkommanderende, operationsofficer og til sidst undertegnede.

Mine civile kolleger har efter morgenmaden taget laboratorierne og tastaturerne i brug. Seks laboratorier er placeret agterude på skibet, og er forsynet med de nødvendige analyseinstrumenter, som de forskellige projekter benytter. Derudover er der over hele skibet, også i luk-af-erne, internetopkobling, så der er masser af arbejdspladser - og masser af arbejde, som skal udføres. En rundgang på dækkene vil afsløre få og små grupper af sludrende, mens de fleste kolleger sidder bøjet over PC-erne og andre kan gennem koøjerne ind til laboratoriecontainerne iagttages i fuld sving med naturvidenskabelige analyser.

Så følger pressemødet, som ledes af næstkommanderende. Dagens forventede udvikling gennemgås for presse- og undervisningsmedarbejderne, og deres spørgsmål besvares.

På baggrund af møderne har jeg nu materiale til at kunne opdatere skibets informationssystem, og det gør jeg sammen med Jan, som er kampinformationsbefalingsmand. Med den titel skulle han gerne have arbejdstid tilovers.

Frokosten serveres mellem 11.30 og 12.30, afhængig af hvilket "skifte" man er på. Eftermiddagen går med forefaldende arbejde, herunder skriblerier a la dette, rapporter til Dansk Ekspeditionsfond eller dét at planlægge aftenens underholdning - i aften René Forsberg fra Danmarks Rumcenter, som vil fortælle, hvad havets buler, indlandsis og GPS har med Salomon-øerne at gøre. Det kunne jo være rart at vide, og det meste af eftermiddagen går da også for mit vedkommende med at blive klogere - med besøg i laboratorierne, hvor en formidlingsvant forskerstab gerne lægger skalpeller, pipetter, muslinger, bakterier, koralprøver, fisk og flasker til side for på jævnt sprog at fortælle om deres projekter. Der er meget at lære!

Efter aftensmad, lidt tidligt for en mand med familie, som normalt først kommer til bordet ved 19-20-tiden, er der ro på skibet frem til aftenunderholdningen lidt over 19. Oftest er vor Hangar, et større halvåbent område i forlængelse af laboratoriebyen, fyldt med 30-40 marinefolk, forskere og pressemedarbejdere.

En sludder på dækket i små grupper afslutter dagen, og alle trækker langtsomt, individuelt eller i smågrupper, til rum, hvor der kan spilles, arbejdes, ses film, eller man søger luk-af-et, hvor internettet anvendes til telefonopkald eller køjen til en god bog.

Bedste hilsener fra farvandet mellem Australien og Ny Caledonien, på vej ind i det Tasmanske Hav, i lettere blæst, mindre bølger, let overskyet, ca. 25 grader - og i godt mod.
cul

Ingen kommentarer: